Home Dağ - Doğa Sporları Alet - Malzeme Av Bıçakları, Çakı ve Palalarda Kullanılan Çelik Türleri

Av Bıçakları, Çakı ve Palalarda Kullanılan Çelik Türleri

38 min read
7
0
26,533
knives, machetes, axes and various blades

Demir cevherinin işlenmesiyle elde edilen çelik, insanoğlunun işlemeye ve kullanmaya başladığı en eski metallerden biridir. Çeliğin asıl şaşırtıcı yanıysa esnekliğidir. Esneklik derken kastedilen hem metalin fiziksel esnekliği hem de uygulama alanlarındaki çeşitlilik açısından ortaya çıkan esnekliktir. Günümüzde yüzlerce çeşidi olan çelik, çatal bıçak gibi basit mutfak aletlerinden tutun da dev gökdelenlere, şehirleri, hatta kıtaları birleştiren köprülere kadar her alanda kullanılmaktadır. Peki, av bıçakları, survival bıçakları ve palalarda kullanılan çelik ve bunun özellikleri nelerdir, biraz bundan bahsedelim.

Çeliğin temel özellikleri arasında esneklik, süneklik, çekme direnci, sertlik, basma direnci, bükülme direnci, kırılganlık gibi özellikler sayılabilir. Yeri gelmişken açıklamakta fayda vardır ki dilimizde sertlik diye ifade edilen özellik uluslararası metalürjide “toughness” ve “hardness” şeklinde iki ayrı sözcükle ifade edilir ve bunlar birbirinden ayrı özelliklerdir.  Bunların yanında elektrik iletkenliği, manyetiklik, ısı iletkenliği gibi özellikler de vardır; fakat bunlar pala, av bıçağı ve survival bıçaklarında aranan özellikler olmadığından bu yazıda değinilmeyecektir.

Tüm çelik sanayisi, çeliğin istenen özelliklerini en yüksek seviyeye çıkartmak için uğraşmaktadır. Ancak çeliğin bazı özellikleri birbirine bağımlı ve orantılıdır. Örnek vermek gerekirse; bir çelik cinsinin sertliğini arttırdıkça kırılganlığı da artabilir veya çeliğin sünekliği arttıkça basma direnci azalabilir.

Demir cevherini çeliğe dönüştürmenin en temel yöntemi; önce kömür, karbon ya da kok kömürü gibi bir indirgen maddeyle birlikte yüksek ısıya maruz bırakmaktır. Bu işleme yerli demircilikte dökme, kaletme ya da ergitme denir. Ardından çelik dövülür, (forging) içindeki istenmeyen maddeler atılır ve çeliğe istenen biçim verilir. Dövmenin ardından çeliğe su verilir (hardening) ve ardından da çelik tavlanır (tempering, temperleme).

farklı sıcaklıklarda ttavlanmış çelik
Resimdeki çelik çubuğun bir yarısı belirli bir sıcaklıkta, diğer yarısı başka sıcaklıkta tavlanmıştır. Çeliğin rengi gözle görülecek kadar değiştiği gibi yapısal özellikleri de değişmektedir.
farklı sıcaklıklarda tavlanmış çelikler
Üstteki resimde aynı çelik cinsinin farklı sıcaklıklarda tavlanmış hâlini görüyorsunuz. Tüm çelik çubuklar bir saat boyunca tavlanmış olup, en soldaki kendiliğinden soğumaya bırakılmış, diğerleriyse altlarında yazan sıcaklıklarda ısıl işlem görmüştür. (temperlenmiştir)

İşte; çeliğin şaşırtıcı yanı, bu işlemler sırasında değiştirilen en ufak bir etkenin bile, elde edilen çeliğin özelliklerin büyük oranda değiştirmesidir. Çeliği kömürde mi döktüğünüz, ne cins kömür kullandığınız, çeliğin kendi kendine mi soğuduğu, yağlı mı mineralli mi su verildiği hatta çeliğin tavlandığı fırında kullanılan tuğlanın cinsi bile elde edilecek çeliğin özelliklerini etkiler. Bin yıldan uzun süredir demiri işleyen ve çelik üreten bir millet olmamıza ve yaşadığımız coğrafyadan bize birçok çelik cinsi, pala, bıçak ve kılıç tasarımı kalmasına rağmen bugün dünya standartları arasında sayılan bir çelik türümüz ya da dünya markaları arasına katılabilmiş bir çakı – bıçak üreticimiz ya da markamız olmayışı bundandır. Bir usta, bir şekilde amaca en iyi hizmet eden çeliği bulsa bile o usta ölünce ya da işi bırakınca yöntemi de onunla birlikte ölür ya da emekliye ayrılır. Bizde bu yöntemlerin aşama aşama, ayrıntılarıyla belgelenmesi ya da standardize edilmesi söz konusu olmamıştır.

Bizdekinin aksine yurt dışındaki firmalar, hatta kısıtlı alanda üretim yapan ustalar, kullandıkları ya da deneyip iyi veya kötü sonuç aldıkları tüm yöntemleri aşama aşama belgelemiş, bu sayede her seferinde aynı özelliklerde ve kalitede çelik üretmeyi başarmışlardır. Bu stanrdartlarda üretim yapan markaların ürünlerini kullananlar, kullandıkları araç gereçlerin nelere dayanıp nelere dayanamayacağını bilir ve zor durumda kalma ihtimalleri azalır.

Av bıçağı, pala ve survival bıçaklarda kullanılan başlıca çelik türleri şu şekildedir:

10XX serisi çelikler:

Bin serisi veya on serisi diye geçen bu çeliklerin son iki rakamı, içindeki karbon oranına göre değişmektedir. Paslanmaz çelik ya da alaşım çelik olarak kabul edilmezler. Karbon çeliği olarak da geçerler. Belirli orandan fazla karbon olan türleri yüksek karbonlu çelik diye anılır. Bu çeliklerden bazıları 1050, 1060, 1070, 1084 ve 1095 çeliktir. Oldukça ucuz, yaygın, kolay bulunan bir çelik türüdür. Oldukça dayanıklıdır ve bu çelikten üretilen bıçaklar kolay körelmez ve kolay bilenir. “Paslanmaz çelik” olarak kabul edilmemektedirler, ancak temizliği yağlaması ve saklaması düzgün yapılırsa çok uzun yıllar paslanmadan kullanılabilirler.

Eğer çelik 1095 türüyse içindeki karbon oranı %0.90 ile %1.03 arasında bir değerde olacaktır. İdeal olan %0.95 olduğundan dolayı bu değerler arasındaki çelikler 1095 çelik olarak kabul görür. Aynı şekilde karbon oranı en düşük olan 1050 çeliğin de içinde ortalama %0.50 oranında karbon olacaktır.

Karbon oranı arttıkça çeliğin sertliği artar, ama aynı şekilde kırılganlığı da artar. Kırılganlığı yüksek çelikten üretilmiş bir bıçak da çentik yapmaya eğilimli olacaktır. Çentik yapma durumu kaba bir bileği taşı kullanılırsa bileme sırasında bile mümkündür.

Karbon oranı düştüğünde ise çelik daha “yumuşak” yapılı olacaktır. Karbon oranı yüksek çelikler daha küçük tipte av bıçaklarında kullanılırken karbon oranı daha düşük çelikler, esenemeye ve darbe emiciliğe ihtiyaç duyan pala gibi uzun namlulu bıçaklarda kullanılır.

400 Serisi Çelikler:

410, 416, 420 ve 440 çelik şeklinde çeşitleri olan bu çelikler arasında en yaygını 440 çeliktir. 440 çeliğin de 440A çelik, 440B çelik ve 440C çelik şeklinde tipleri vardır. 440C çelik 80’li yıllarda çelik sanayiinin Ferrari’si olarak biliniyordu.

Yüksek standart çelik sayılan bu çelik türü; paslanmaz, kolay bilenir, belli oranda esneklik sağlar, çok geniş bir kullanım alanı vardır; sertliğine kıyasla çok kırılgan değildir. El baltasından, av bıçağına, katlanır çakıdan palaya kadar çok geniş bir yelpazede kullanılabilir ve yüksek performans sağlar. 440 çelikler içinde en yüksek standartlarda olanı ise 440C tipi çeliktir. 440C çelik, dikkatli bir tavlama ve su verme işleminin ardından Rockwell ölçeğinde 60, 61 gibi seviyelere kadar sertleşebilmektedir. Bununla birlikte esnekliğini de belli oranda korumaktadır. Bu nedenle belli yıllara kadar, sertliği yüksek çeliklerin, özellikle de paslanmaz çeliklerin kullanılamadığı birçok alanda kullanılmıştır ve uzun yıllar boyunca “paslanmaz” olarak sınıflandırılan çelikler içinde en sağlamlarından biri olma unvanını korumuştur. Fakat 440 çeliğin diğer cinsleri bu üstün özellikleri göstermez.

Eğer aldığınız ürün yalnızca 440 damgalıysa bu çelik muhtemelen 440 çeliğin ucuz ve niteliksiz cinsi olan 440A veya 440B’dir. 440 serisi çelikten yapılmış bir çakı, av bıçağı, kamp bıçağı ya da pala alıyorsanız mutlaka ve mutlaka üzerinde 440C damgası arayın.

Crucible CPM S30V® Çeliği

Crucible S30V, Crucible adındaki bir Amerikan metalürji firması tarafından geliştirilmiş bir çelik türüdür. Aslında var olan, piyasada kullanılan, S30V adlı yüksek kalite bir çelik türünün üzerinde oyanama yapılarak daha da  geliştirilmiş hâlidir. Çok üst seviye çelikler arasındaki Crucible S30V’nin birim maliyeti o kadar yüksektir ki bu çelik, kullanıldığı bıçakların fiyatı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.

Buck Knives adlı bıçak firması, bu metalden, var olan en iyi bıçak çeliği, diye bahsetmektedir. Bu firmanın dışında neredeyse tüm bıçak firmaları bu çeliğin çok üstün nitelikli olduğu konusunda hemfikirdir.

Crucible S30V çeliğin özellikleri itibariyle bu kadar üstün nitelikli olmasının nedenlerinden biri “martensitik” bir çelik olmasıdır. Yani çeliği oluşturan kristalize yapıyla oynanarak, mevcut özellikleri elde edilmiştir. Birçok firma ve bıçak tasarımcısı, çok ince zerrecikli olan bu çeliğin, ağız tutma, sağlamlık, sertlik, esneklik gibi; bıçak çeliklerinde aranan özelliklerin en iyi birleşimi olduğunu ifade etmektedir.

Gerek fiyatı gerekse teknik özellikleri nedeniyle özellikle taktik bıçaklar, av bıçakları ve survival – bushcraft bıçakları gibi yüksek dayanıklılık gerektiren ve zorlu şartlara maruz kalacak kısa namlulu bıçaklarda kullanılır. Pasa karşı çok yüksek direnci olan bu paslanmaz çeliğin sertliği, Rockwell ölçeğinde 59, 61 gibi yüksek seviyelerdedir.

Crucible S30V ve sıradan bir çeliğin zerrecik yapısının elektron mikroskobunda kıyası.

A2 Alet Çeliği:

A2 tipi çelik, oldukça sağlam; ancak ortalama bir çelik tipidir. Bu çelikten yapılan malzemeler muhtemelen ucuz olacak, işinizi olabildiğince iyi şekilde görecek; ancak “evladiyelik” olamayacaktır. A2 alet çeliğinden yapılmış bıçaklar aynı zamanda nispeten kolay eğilir ve köreldiği için sık sık bileme gerektirecektir.

O1 Alet Çeliği

Alaşım çelik tabir edilen bir çelik türüdür. Diğer metallerin de dövülmesinde kullanılan aletlerin yapımında da kullanıldığından alet çeliği de denir. Bu çelikten yapılan bıçaklar zor eğilir, kolay bilenir ve zor körelir. Özel sipariş bıçak yapan ustalar tarafından çok tercih edilen bir çelik cinsidir.

D2 Tipi Çelik:

D2 tipi çelik birçok karbon çelikten daha sert olmasına rağmen paslanmaz çelikler kadar sert değildir. Körelme, eğilme ve bileme gibi özellikleri açısından O1 tipi çeliğe yakındır.

5160 Yay (Helezon) Çeliği:

Yay veya helezon çeliği olarak da bilinen 5160 çelik, adından da anlaşılacağı gibi yaprak yay ve helezon yapımında kullanılan bir çelik türüdür. Esnek, palsanmaya dirençli ve zor körelip kolay bilenen bir çelik tipidir. Bu özelliklerinden dolayı namlusu (kesici kısmı) büyük pala türü bıçaklarda kullanılır. 5160 çelik, işleme kolaylığı, dövülerek biçimlendirilebilmesi yaygınlığı, maliyeti ve kullanım alanlarının çeşitliliği yüzünden birçok bıçak ustası tarafından deyiş yerindeyse “sevilir” ve tercih edilir. Eli uz ve bu çeliği işlemeye alışmış bıçak ustaları bu çelikle, evladiyelik ürünler ortaya koyabilir.

65mn Çelik:

Yüksek dirençli, yüksek karbonlu yay çeliği olarak anılan 65mn çelik, Çin çelik sanayisinde ortaya çıkan bir çelik cinsidir. Bazı çevrelerde 1065 çeliğin dengi olduğu varsayılırken bazı çevreler, özellikleri itibariyle O1 ve 5160 tipi çelikler arasında bir yerde olduğunu belirtmektedir.

Özellikleri daha pahalı çeliklerle rekabet edebilecek düzeyde olmasına rağmen görece ucuzdur. Bu nedenle hem bıçak ve alet üreticileri arasında hem de çelik kullanan diğer sanayi kollarında yaygınlaşmaktadır. Bazı büyük bıçak üreticileri de çeşitli modellerinde bu çeliği denemeye başlamışlardır. Düzgün şekilde tavlanırsa Rockwell ölçeğinde C 52-56 seviyelerinde sertliklere kadar çıkabilmektedir. Sertlik, kırılganlık, esneklik gibi yapısal özellikleri arasındaki denge nedeniyle, genelde pala gibi uzun namlulu bıçaklarda tercih edilir. Paslanmaz bir çelik değildir. Bu çelikten yapılan bıçakların, kullanımdan sonra iyice temizlenip yağlanması gerekir. Oldukça iyi ağız tutan, zor körelen bir çelik cinsidir; buna rağmen görece kolay bilenir.

5Cr15MoV Çelik:

5Cr15MoV çelik Çin üretimi çeliklerden biridir. İçeriğinde yüksek miktarda krom vardır. Mutfak bıçaklarında çok sık kullanılan Alman X50CrMoV15 çeliğinin Çin türevi olarak kabul edilmektedir. Sözü edilen Alman çeliğine göre daha düşük maliyetlidir. Rockwell ölçeğinde 55 – 57 gibi sertliklere kadar çıkabilen 5Cr15MoV çelikten yapılan bıçaklar oldukça dayanıklı olur. Kırılmadan bükülebilme becerisi yüksek olan bu çeliğin sertlik, kırılganlık, esneklik gibi değerleri oldukça dengelidir. Ağır ve kötü kullanıma uygun, düşük fiyatlı bıçaklarda çok tercih edilir. Pasa karşı yüksek dirence sahip olan bu çelikten yapılmış bıçaklar az bakım gerektirir, iyi ağız tutar ve çok kolay körelmez. Ancak bileylemek biraz beceri ve el alışkanlığı gerektirir. 5Cr15MoV çelik; mutfak bıçakları, balıkçılık bıçakları, kaba nesneleri kesmek için kullanılan makaslar, vana parçaları, yüksek basınçlı baskı kalıpları gibi nesnelerin üretiminin yanında yüksek dayanıklılık isteyen av bıçaklarının yapımında da kullanılır.

4116 Krupp Çeliği (Alman Çeliği)

4116 Krupp çeliği, ünlü mavzer tüfeklerinin de üreticisi olan, Alman Krupp firması tarafından geliştirilmiş bir çelik türüdür. Günümüzde TyhsenKrupp adı altında faaliyet gösteren bu firmanın ürettiği 4116 çeliği oldukça ince tanecikli veya ince zerrecikli çeliklerdendir ve bu nedenle yüzeyi çok pürüzsüz olabilmektedir.

4116 çelik, tıbbi malzemelerin yapımında, gıda işleyen makinelerde veya mutfak gereçlerinde kullanılır. Kullanım alanlarından anlaşılacağı gibi paslanmaz çeliklerdendir ve oldukça yüksek paslanma direncine sahiptir. Oldukça sağlam bir çelik cinsidir ve iyi ağız tutar.

Yapılan gerçek kesme testleri, 4116 Krupp çeliğinin ya da bizdeki adıyla Alman çeliğinin 440 ve 420 serisi çeliklerden daha keskin olabildiğini ve daha iyi ağız tuttuğunu, yani daha zor köreldiğini göstermiştir.

M390 Çeliği:

M390 çelik, Avusturyalı Bohler ve İsveçli Uddeholm adında iki bıçak üreticisinin birleşmesinden doğan Bohler-Uddeholm adındaki yeni bir firmanın ürettiği bir çelik cinsidir. Üçüncü nesil çeliklerden olan bu çelik, pudra metal teknolojisi veya toz metal teknolojisi denen bir yöntemle üretilmiştir.

M390 çelik, üretim teknolojisi ve içerdiği maddeler nedeniyle uzay çağı metallerinden sayılmaktadır. Paslanmaz çeliktir ve pasa direnci çok yüksektir. Bu metalden yapılan bıçakların iyi ağız tuttuğu, yani zor köreldiği görülür; fakat aynı zamanda biraz da zor bilenir. Sertlik derecesi oldukça yüksektir. Rockwell ölçeğinde 60, 62 HRC seviyelerine kadar çıkabilmektedir. Sertlik derecesi çok yüksek olduğundan ve maliyetli bir çelik türü olduğundan ötürü, genelde kısa namlulu bıçaklarda tercih edilir.

İçeriğinde krom, molibden, vanadyum ve tungsten bulunmaktadır. M390 çeliğe katkı maddesi olarak eklenen bu maddelerden krom ve vanadyum silah namlularının ve ağır iş aletlerinin yapımında da kullanılmaktadır. Tungsten ise tank zırhı delen, “sabot” tabir edilen tank cephanelerinde veya uçaksavar cephanesi üretmekte de kullanılır. Bu metale eklenen katkı maddelerinin kullanım alanları düşünüldüğünde neden uzay çağı metali dendiği daha anlaşılır olur.

M390 çeliği aşırı ince tanecikli çeliklerden sayılmaktadır. (Çelik ne kadar ince tanecikliyse o kadar pürüzsüz ve parlak yüzeyli olur.) Üretici firma bu çeliğin gerçek ayna berraklığına ulaşabildiğini ifade etmektedir. Çok yüksek nitelikli bir çeliktir; ancak maliyetlidir. Bu nedenle bu çelikten üretilmiş bıçaklar genelde yüksek fiyatlardan satımaktadır.

12C27 Çelik (Sandvik Çeliği)

12C27 çelik, Sandvik serisi çeliklerden biridir. İsveç çeliği olarak da bilinir. Ancak birçok alt türü olan Sandvik çeliklerinin hepsine İsveç çeliği dendiğinden, bu isim ayırt edici bir tanımlama değildir.

Jilet çeliği de denen 12C27 çelik, paslanmaz çeliklerdendir. Oldukça ince zerreciklidir. Bu çelikten üretilen bıçaklar genelde berrak ve parlak yüzeyli olur. Morakniv markası, Mora tabir edilen bazı bıçaklarında bu çeliği kullanmaktadır.

12C27 çelikten yapılan bıçaklar genelde iyi ağız tutar, zor körelir. Biraz zor bileylenen bir çelik türü olsa da eş değeri sertlik derecelerindeki bıçaklar kadar uğraştırmaz. Tavlanma ve su verilme yöntemlerine göre sertlik derecesi Rockwell ölçeğine göre 54, 61 HRC arasında bir değerde olabilir.

Bu kadar geniş bir sertlik yelpazesi olması nedeniyle çok geniş kullanım alanına sahip olsa da genelde kısa namlulu bıçaklarda tercih edilir. Pala gibi uzun namlulu bıçak türlerinde uygulanmaya teknik olarak uygundur; fakat çok tercih edilmez.

Şam Çeliği:

(Şam çeliğiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için Şam Çeliği veya Damascus Çeliği Nedir Ne Değildir? adlı makalemizi okuyabilirsiniz.)

Şam Çeliği, farklı özellik ve yapılardaki alaşımların birlikte dövülüp karıştırıldıktan sonra asit ya da başka bir aşındırıcıya maruz bırakılmasıyla elde edilen bir alaşım çelik cinsidir. En az iki farklı metal alaşımın birleşmesinden oluştuğundan dolayı aşındırma işleminden sonra ortaya ahşap benzeri desenler çıkar.

Tarihe mâl olan Şam çeliğinin tam nasıl üretildiği bilinmemektedir. Günümüzde bazı bıçak tasarımcıları ya da üreticiler kendi yöntemleriyle ürettikleri desenli tipteki alaşım çelikleri Şam çeliği diye satabilmektedir.

Şam çeliğinin çok esnek ve sağlam olduğu, oldukça zor köreldiği; hatta bir tüfek namlusunu, zırhı ya da keskin tarafına düşen bir saç telini kesebileceğine dair efsaneler vardır. Ancak tarihi eserlerden elde edilen Şam çeliği üzerindeki araştırmalar göstermiştir ki günümüzdeki ortalama birçok çelik cinsi birçok açıdan Şam çeliğinden daha üstün özelliklidir. Ancak Şam çeliğinin neredeyse milattan önce üçüncü yüzyıllarda üretilmeye başladığı düşünülürse, o zaman üretilebilen birçok metalden hatta daha sonraları üretilen birçok çelik türünden çok daha üstün nitelikli olmasıyla uzmanları şaşırtmıştır.

şam çeliğinden yapılmış bir bıçak
Şam Çeliğinden yapılmış bir bıçak.

Diğer Çelik Türleri

304 Paslanmaz Çelik

304 paslanmaz çelik A2 paslanmaz çelik olarak da bilinir. Ancak yukarıda bahsettiğimiz A2 alet çeliğiyle aynı değil farklı bir çelik cinsidir. Yukarıda bahsettiğimiz çelik türlerinin neredeyse tamamı AISI (American Iron and Steel Institute – American Demir Çelik Enstitüsü) standartlarına göre sınıflandırılmış çelik cinsleridir; ancak 304 paslanmaz çelik SAE (Society of Automotive Engineers – Otomotiv Mühendisleri Derneği) standartlarına göre sınıflandırılmış bir çeliktir. Bir alaşım çelik olan 304 paslanmaz çeliğin en dikkat çekici özelliği paslanmaya karşı çok dirençli ve kolay biçimlendirilebilir olmasıdır. Isı, elektrik iletme ve manyetik özellikleri zayıftır. Paslanmaya karşı olan direncinden dolayı mutfak eşyaları, yiyecek kapları, vida, makine parçaları ve egzos borusu yapımında çok tercih edilir.

4140 Çelik (41 serisi çelik, 41XX Çelik)

41 serisi çeliklerin tamamı, 4140 da dâhil olmak üzere alaşım çeliklerdir. SAE standardı bir çeliktir. Güç-ağırlık oranı çok yüksek bir çelik olmasına rağmen zor kaynaklanır. Kaynaklamadan önce öncül ve sonrasında ardıl ısıtma işlemi uygulanmazsa ısı çatlakları veya kaynak çatlakları denen mikro çatlaklar oluşacak ve çeliği kritik derecede zayıflatacaktır. 41 serisi çelikler, 4140 da dâhil olmak üzere, Rockwell sertlik ölçeğinde, 90-100 arası oldukça yüksek noktalara çıkabilir. Paslanmaz çelik sayılmamaktadır.

4140, 4130 ve 4145 türü çelikler, çekme ve basma dirençleri ağırlıklarına oraranla çok yüksek olduğu için; bisiklet gövdesi, uçak iskeleti, boru, basınçlı gaz tüpü, debriyaj bileşenleri, dişli ve arabalarda sürücüyü kaza anlarında koruyan kafeslerin (roll cage) yapımında kullanılır. Ayrıca M16 ve M4 piyade tüfeği gibi bazı ateşli silahların yapımında da kullanılmıştır ve kullanılmaktadır.

Load More Related Articles
Load More By EA Editörü
Load More In Alet - Malzeme

7 Comments

 1. Deniz

  4 Mayıs 2017 at 02:23

  M390 çeliği?

  Reply

  • EA Editörü

   1 Haziran 2017 at 11:42

   Yorumunuz üzerine M390 çeliği de makalemize eklenmiştir. Öneriniz için teşekkür ederiz.

   Reply

 2. Yusuf

  15 Haziran 2017 at 08:51

  Hocalarım merhaba uzun zamandır bıçak çeliği araştırması yapıyorum ama hala en iyi çeliği bulamadım aradığım çelik salamlığı, ve zor körelmeli, diğer kriterlere gerek yok birde çeliğin kullanılacağı bıçak av bıçağı

  Reply

 3. Hakan

  19 Haziran 2017 at 23:17

  Keskinliği fazla olan ve çabuk körelmeyen bir mikro alet 08 çapında dairesel bir mikro alet üretmek için hangi Çelik daha uygun olur

  Reply

  • EA Editörü

   10 Ağustos 2017 at 15:04

   Tam olarak nasıl bir iş için ve nasıl bir aletten bahsettiğinizi anlayamadım. Ama anladığım kadarıyla sizin yapacağınız iş için tungsten veya daha ucuz olan tungsten karbür (karbit) daha uygun olacakmış gibi görünüyor.

   Reply

 4. çelikci

  15 Eylül 2018 at 13:53

  isveç çeliği iyidir. bu kadar bükebildik demiş ya adam

  Reply

 5. meraklı

  15 Kasım 2018 at 13:50

  ne kadar çok çelik varmış be

  Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir